จัดฟันใส

จัดฟันใส Invisalign ยิ้มสวยได้ ไร้กังวล

การจัดฟันแบบ Invisalign คือการจัดฟันด้วยอุปกรณ์จัดฟันแบบใสที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้รอยยิ้มของคุณสวยโดยปราศจากสิ่งใดมาขวางกั้น ยิ้มอย่างมั่นใจได้ตั้งแต่เริ่มจัดฟัน จนกระทั่งจัดฟันเสร็จสิ้นเรียบร้อย

การจัดฟันแบบ Invisalign เหมาะกับใคร?

  • ผู้ที่มีปัญหาฟันบนยื่น แบบฟันบนยื่นคร่อมฟันหน้าล่างมากเกินไป จนเป็นปัญหาฟัน “สบลึก”
  • ผู้ที่มีปัญหาฟันล่างยื่น โดยฟันล่างยื่นคร่อมฟันบน ทำให้เคี้ยวอาหารยาก และพูดไม่ชัด
  • ผู้มีปัญหาฟันสบไขว้ ซึ่งอาจทำให้เหงือกร่น และทำให้ฟักสึกหรือแตกได้
  • ผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่พบทันตแพทย์บ่อยๆ ไม่ได้ เพราะการจัดฟันแบบ Invisalign ไม่จำเป็นต้องพบทันตแพทย์ทุกเดือน จึงหมดปัญหาเรื่องเวลาว่าง
  • ผู้ที่ต้องการจัดฟัน แต่ไม่สามารถจัดฟันด้วยการติดเหล็กได้ เช่น ดารา นักแสดง นักร้อง ที่ต้องการรักษาบุคลิกภาพ การจัดฟันแบบใสจึงตอบโจทย์อย่างยิ่ง

ข้อดีของการจัดฟันด้วย Invisalign

  • แทบมองไม่เห็นอุปกรณ์จัดฟัน

      เพราะเครื่องมือจัดฟัน Invisalign มีลักษณะใส คนอื่นๆ จึงแทบมองไม่เห็น ทำให้คุณยิ้มได้อย่างเปิดเผย มั่นใจ

  • สามารถถอดได้

      อุปกรณ์จัดฟันใส Invisalign ทำจาก SmartTrack ซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้สวมใส่ได้ง่ายมาก จึงหมดปัญหาเรื่องลวดหรือเหล็กบาดเหงือกหรือกระพุ้งแก้ม และยังสามารถถอดได้อีกด้วย แตกต่างจากการดัดฟันที่ต้องติดเครื่องมือประเภทอื่นๆ ดังนั้นคุณจึงรับประทานอาหารในแต่ละมื้อได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่าย เพราะสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพในช่องปาก

  • ทราบระยะเวลาในการรักษาชัดเจน

      ด้วยโปรแกรม ClinCheck ของ Invisalign ทันตแพทย์จะสามารถจำลองการเคลื่อนของฟันได้ตั้งแต่เริ่มจัดฟันจนสิ้นสุดในรูปแบบ Virtual 3D ทำให้คุณทราบระยะเวลาในการรักษาแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการจัดฟัน

  • ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์บ่อยๆ

       เพราะด้วยเครื่องมือ Invisalign ที่ออกแบบมาดีแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยาง หรือขยับลวดบ่อยๆ เหมือนการจัดฟันด้วยเหล็กธรรมดา สามารถพบแพทย์ได้ประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ต่อครั้ง

  • เจ็บน้อย แต่จัดฟันเสร็จไวยิ่งกว่า

      ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ Invisalign จะช่วยเคลื่อนฟันของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่ทันตแพทย์กำหนดไว้ แรงดึงฟันจึงน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กดัดฟันทั่วไป อีกทั้งลดการระคายของเหงือกได้ดียิ่งกว่า ขณะที่ประสิทธิภาพในการดึงฟันยังดีกว่า ลดระยะเวลาในการจัดฟันลงได้ถึง 50% ของการจัดฟันแบบปกติ

ขั้นตอนการจัดฟันใส Invisalign

ขั้นตอนที่ 1  ในขั้นแรก ผู้ที่ต้องการจัดฟันต้องพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาแนวทางการรักษา โดยทันตแพทย์จะตรวจสภาพฟัน จากนั้นจึงถ่ายรูปเอกซเรย์ และพิมพ์ฟันสำหรับวางแผนการจัดฟันที่เหมาะกับผู้จัดฟันโดยเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 2  ทันตแพทย์จะใช้โปรแกรมของ Invisalign คือ ClinCheck สร้างแบบจำลองภาพสามมิติดูการเคลื่อนตัวของฟันตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อหาตำแหน่งในการใส่เครื่องมื่อที่เหมาะกับผู้จัดฟัน

ขั้นตอนที่ 3  จากนั้นทันตแพทย์จะส่งแผนการรักษาไปจัดทำเครื่องมือ Invisalign สำหรับผู้จัดฟันโดยเฉพาะ ซึ่งผู้จัดฟันจะใส่เครื่องมือนี้วันละ 20 – 22 ชั่วโมง และเปลี่ยนชุดใหม่ตามที่ทันตแพทย์กำหนด ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยเคลื่อนฟันให้เข้าสู่ตำแหน่งที่วางไว้ในแผนการรักษา

ขั้นตอนที่ 4  ทันตแพทย์จะนัดหมายผู้จัดฟันตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเคลื่อนตัวของฟัน และส่งมองอุปกรณ์ชุดใหม่เมื่อถึงเวลาที่ควรปรับเปลี่ยน

ขั้นตอนที่ 5  เมื่อจัดฟันสำเร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้จัดฟันต้องใส่รีเทนเนอร์ (Retainer) ต่อเพื่อคงสภาพฟันตามระยะเวลาที่ทันตแพทย์เห็นสมควร และมาพบทันตแพทย์สม่ำเสมอเพื่อตรวจเช็กสภาพช่องปากและฟัน

บทความน่ารู้เกี่ยวกับ จัดฟันใส

เมนู