บริการ รากฟันเทียม

รากฟันเทียมคืออะไร ?

     คือ การฝังรากฟันเทียมเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้ผลลัพธ์การใช้งานเสมือนฝันธรรมชาติต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะฝันวัสดุไทเทเนี่ยมที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เมื่อฝังรากเทียมบนกระดูกขากรรไกรจนได้เวลา 3-6 เดือน เพื่อให้รากฟันยึดติดกับกระดูกขากันไกลได้ดีหลังจากนั้นจึงใส่เดือยรองรับครอบฟันลงบนรากเทียมเพื่อใช้เป็นที่รองรับการครอบฟันต่อไป

รากฟันเทียม มีกี่ชนิด

     รากฟันเทียม แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก และการใช้แต่ละชนิดจะขึ้นอยู่กับสภาพภายในช่องปาก และ ความจำเป็นของคนไข้แต่ละเคส • การฝัง รากฟันเทียม โดยทั่วไป (Conventional implant)

 • Conventional Implant คือแบบดั้งเดิม มีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการรักษา หลังจากถอนฟันแล้วต้องรอ 3-6 เดือน เพื่อให้กระดูกที่ถอนฟันไปมีการหายที่สมบูรณ์ แล้วจึงใส่รากเทียม จากนั้น รออีก 3-6 เดือน เพื่อให้กระดูกยึดติดกับพื้นผิวรากเทียม แล้วจึงทำครอบฟันบนรากฟันเทียม
 • Immediate Implant placement  ประหยัดเวลากว่าแบบแรก คือ หลังจากถอนฟัน แล้วทำการใส่รากฟันเทียมเลย จากนั้น 3-6 เดือน แล้วจึงมาทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เหมาะกับฟันหน้า หรือฟันหลังที่มีกระดูกที่พอเพียง สำหรับการถอนฟัน แล้วใส่รากฟันเทียม ร่วมกับการปลูกกระดูก ซึ่งต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเป็นผู้ประเมินความเป็นไปได้แต่ละเคส รวมถึงการ X-ray 3 มิติ
 • Immediate loaded Implant คือการใส่รากฟันเทียม ร่วมกับการทำครอบฟัน บนรากเทียมในวันเดียวกัน ข้อดีคือประหยัดเวลา แต่ควรประเมินให้ดีโดยคุณหมอถึงความเป็นไปได้ในแต่ละเคส ซึ่งมีปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณกระดูกที่มีอยู่ ลักษณะการสบฟัน รวมถึงความคาดหวังในการรักษาของคนไข้แต่ละท่าน

ข้อดีของการจัดฟันใส Invisalign

 • แทบมองไม่เห็นอุปกรณ์จัดฟัน
  เพราะเครื่องมือจัดฟัน Invisalign มีลักษณะใส คนอื่นๆ จึงแทบมองไม่เห็น ทำให้คุณยิ้มได้อย่างเปิดเผย มั่นใจ
 • สามารถถอดได้
  อุปกรณ์จัดฟันใส Invisalign ทำจาก SmartTrack ซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้สวมใส่ได้ง่ายมาก จึงหมดปัญหาเรื่องลวดหรือเหล็กบาดเหงือกหรือกระพุ้งแก้ม และยังสามารถถอดได้อีกด้วย แตกต่างจากการดัดฟันที่ต้องติดเครื่องมือประเภทอื่นๆ ดังนั้นคุณจึงรับประทานอาหารในแต่ละมื้อได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่าย เพราะสามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพในช่องปาก
 • ทราบระยะเวลาในการรักษาชัดเจน
  ด้วยโปรแกรม ClinCheck ของ Invisalign ทันตแพทย์จะสามารถจำลองการเคลื่อนของฟันได้ตั้งแต่เริ่มจัดฟันจนสิ้นสุดในรูปแบบ Virtual 3D ทำให้คุณทราบระยะเวลาในการรักษาแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มการจัดฟัน
 • ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์บ่อยๆ เพราะด้วยเครื่องมือ Invisalign ที่ออกแบบมาดีแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนยาง หรือขยับลวดบ่อยๆ เหมือนการจัดฟันด้วยเหล็กธรรมดา สามารถพบแพทย์ได้ประมาณ 6 – 8 สัปดาห์ต่อครั้ง

รากฟันเทียม เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สูญเสียฟันจากอุบัติเหตุ
 • ผู้ที่มีสูญเสียฟัน บางซี่ หรือทั้งปาก
 • ผู้ที่ไม่เป็นเหงือกอักเสบ
 • ผู้ที่ไม่ชอบการใส่ฟันปลอมแบบถอดได้
ใครควรทำรากฟันเทียม

รีวิวจัดฟันแบบใส

ผลลัพธ์การรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

โปรโมชั่น

รากฟันเทียม

ทดแทนฟันที่สูญเสียไป เทียบเท่าฟันแท้

โปรโมชั่น รากฟันเทียม