ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน

ลักษณะฟันที่ควรจัดฟัน

ลักษณะฟันที่ควรจัด ทั้ง 7

ปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก

 • ลักษณะนิสัยที่ผิดปกติจากการบดเคี้ยว
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพของร่างกาย
 • การเจริญเติบโตที่ผิดปกติของขากรรไกร

การจัดฟันนั้นจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของฟันกลับมาแข็งแรงและสวยงามขึ้นกว่าเดิม

ลักษณะฟันแบบไหนกันนะที่คุณควรเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์

 • ฟันบนยื่นออกมามาก อาจทำให้ปิดริมฝีปากได้ไม่สนิทหรืออาจเกิดอุบัติเหตุทำให้
 • ฟันหน้าบิ่นหรือหักได้ง่าย
 • ฟันล่างยื่นออกมามากเกินไป ทำให้รับประทานอาหารลำบาก อาจเกิดความเจ็บปวดเรื้อรังของขากรรไกร
 • ฟันซ้อน ทำให้ทำความสะอาดยากเศษอาหารเข้าไปสะสม เสี่ยงเป็นโรคเหงือกหรือโรคฟันผุ
 • ฟันกัดคร่อม อาจทำให้ขากรรไกรเกิดความผิดปกติ รูปหน้าเบี้ยวได้
 • ฟันสบเปิด เกิดช่องว่างขึ้นเวลาสบฟัน อาจรับประทานอาหารได้ลำบาก
 • ฟันกัดเบี้ยว ส่งผลต่อการเคี้ยวอาหาร
 • ฟันห่าง หากปล่อยไว้จะทำให้ฟันยิ่งห่างหรือโน้มเอียง
ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook
หากมีข้อสงสัย ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิก