7 ลักษณะฟันที่ควรปรึกษาทันตแพทย์

7 ลักษณะฟันที่ควรปรึกษาทันตแพทย์

7 ลักษณะฟันแบบไหนกันนะที่คุณควรเข้ามาปรึกษาทันตแพทย์

ฟันบนยื่นออกมามาก อาจทำให้ปิดริมฝีปากได้ไม่สนิทหรืออาจเกิดอุบัติเหตุทำให้ฟันหน้าบิ่นหรือหักได้ง่าย
ฟันล่างยื่นออกมามากเกินไป ทำให้รับประทานอาหารลำบาก อาจเกิดความเจ็บปวดเรื้อรังของขากรรไกร
ฟันซ้อน ทำให้ทำความสะอาดยากเศษอาหารเข้าไปสะสม เสี่ยงเป็นโรคเหงือกหรือโรคฟันผุ
ฟันกัดคร่อม อาจทำให้ขากรรไกรเกิดความผิดปกติ รูปหน้าเบี้ยวได้
ฟันสบเปิด เกิดช่องว่างขึ้นเวลาสบฟัน อาจรับประทานอาหารได้ลำบาก
ฟันกัดเบี้ยว ส่งผลต่อการเคี้ยวอาหาร
ฟันห่าง หากปล่อยไว้จะทำให้ฟันยิ่งห่างหรือโน้มเอียง

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Facebook
หากมีข้อสงสัย ต้องการปรึกษาเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่

ดูรายละเอียดโปรโมชั่น คลิก